Încă o vară deosebită în parohia noastră

Încă o vară deosebită în parohia noastră
29.08.2017

Ziua de Sf. Pantelimon, reprezintă tradiționala și, specific Basarabiei – zi de sărbătoare, cînd sfintele biserici și sfintele mănăstiri, oficiază Sfîntul Maslu după încheierea Sf. Liturghii, deși după valoarea liturgică și duhovnicească, s-ar cuveni a se săvîși slujba Sf. Maslu, înainte de Sf. Liturghie. În popor se spune că în ziua aceasta se petrece vara, oamenii numind această zi - Ziua lui Pintilie Călătorul. Astfel, reflectînd asupra verii acestea, care este pe sfîrșite, remarcăm o generozitate de daruri și bucurii.                                              

Activitatea misionară este importantă atît pentru mine, cît și pentru alți credincioși. Un fapt îmbucurător, este prezența enoriașilor la toate vecerniile, la care de mai mult de o luna sunt incluse relatările despre viețile sfinților și în parte – operele lor, chiar dacă numărul credincioșilor era variat. În ziua de azi, intelectualitatea modernă e un izvor de rătăciri multiple și specifice, care necesită lupte deosebite, spune Mircea Vulcănescu în cartea sa „Creștinul în lumea modernă”, întrebîndu- se retoric: „trăim noi în mijlocul unei culturi așa creștine, încît să nu avem nici o sarcină deosebită de lucrători în via Domnului?“. A fost prezent și mult tineret, printre care tineri care-și doresc oficierea cununiilor, care în urma îndemnului meu, au avut răbdarea să asiste la sfintele slujbe și cateheze, după care s-au și mărturisit. Nimeni nu a ieșit din biserică vreodată spunînd că a durat prea mult slujba de priveghere sau sfînta Liturghie, ci din contra, au mărturisit că a fost plăcut și s-au regăsit aici.

Cel mai deosebit dar, este capacitatea de conștientizare unei necesități vitale, de a veghea cu ochii minții, asupra sufletului, ca un fapt valoros. Deoarece din momentul uitării are loc naufragierea echilibrului lăuntric al fiecăruia.  O dovadă a recunoștinței este dorința sinceră de a păși din nou cu sufletul deschis, pragul bisericuței noastre, odată cu revenirea acasă a vechilor fii duhovnicești.

Programul liturgic aproape zilnic, a oferit credincioșilor bucuria de a se împărtăși cu harul Sfintelor Taine, la sfintele liturghii care s-au ținut lanț. Iar de hramul bisericii, indiferent de faptul că a avut loc într-o zi de muncă( joi, 15 iunie), au venit credincioșii și preoți slujitori din diverse localitați și parohii, dînd dovadă de dragoste și bună credință.

O altă veste bună pentru parohia noastră este faptul că sunt gata actele pentru a demara amenajarea curții în prima fază. Sper să realizăm acest proiect pînă la iarnă, chiar dacă avem  impedimente din partea unor vecini. În final, acest fapt ar contribui nu doar imaginii parohiei, cît și la o atmosferă binecuvîntată, ca rezultat a vibrațiilor frumosului în unison cu natura și la o stare de spirit caldă și plină de liniște, care ar avansa tot mai mult în inima fiecarui creștin.                             
Astfel, cu toată dragostea, țin să recunosc ca această vară a fost o explozie de împliniri și o mărturie a faptului că parohia noastră a ieșit în largul mării sale.